(+31) 76 572 02 87 info@improvementprofs.com

Deze video van slechts 2 minuten geeft een impressie van de Spectrum Energiemeting®

Teameffectiviteit m.b.v. de
Spectrum Energiemeting®

Opgebrand? Stress is niet het probleem.

Op 10 april 2017 verscheen in NRC Handelsblad een interview van Ykje Vriesinga met hoogleraar Arbeidspsychologie, Wilmar Schaufeli. Jaarlijks neemt het aantal werkende Nederlanders dat een serieuze burn-out krijgt, met ongeveer 6% toe. De kosten voor werkgevers van dit stress gerelateerde arbeidsverzuim rijzen de pan uit. klik hier om het interview te lezen

Hoe groter de energie waarmee mensen werken, hoe groter de mentale veerkracht en hoe beter de resultaten van dat werk. Immers hun potentieel wordt dan beter benut. Hierbij aangenomen dat mensen de juiste vaardigheden bezitten. Op sommige momenten krijg je energie en op andere momenten verlies je energie. Veel voorkomende consequenties van energieverlies: tijdsverspilling, stresstoename, ziekteverzuim, ontevredenheid, demotivatie, daling van productiviteit, verhoging van de kosten en daling van het resultaat.

Mensen kunnen energie kwijtraken door ondermeer: slechte communicatie, wanneer teveel gepraat en te weinig geluisterd wordt, onvoldoende kennis en kunde, slechte interne informatie, ongestructureerde vergaderingen zonder concrete uitkomsten.

Nog meer feiten
In zijn dissertatie omtrent teamenergie (april 2017) komt promovendus Cees van der Zwan met enkele opmerkelijke feiten:
– 44% van de interventies om teamenergie te verhogen, zijn interventies gericht op systemen en structuren;
– van die 44% systeem- en structuurinterventies, heeft 80% betrekking op het gehele team;
– bij 40% van die interventies worden macht en invloed gebruikt om de teamenergie te beïnvloeden (top-down, beheersmatig);
– interventies waarbij vooral aandacht is voor leren, zelfreflectie, reflectie en zelfregie/zelforganisatie komen slechts incidenteel voor, maar het zijn de enige interventies die zorgen voor een toename van de energie;
– organisatiemodellen van teamwerk die uitgaan van voornamelijk structureel-rationele aannames zijn onvolledig zonder de verwijzing naar de impact van de onbewuste dynamiek op menselijk gedrag;

Energie Boost versus Energie Verlies: concreet meetbaar!
De Spectrum Energiemeting® maakt energie concreet meetbaar. Hier is niets wolligs of geheimzinnigs aan.

Het resultaat
– Medewerkers nemen eigen verantwoordelijkheid, dragen constructief bij en zetten hun schouders eronder in plaats van afschuiven, klagen en tegenwerken.
– Betere arbeidsprestaties, meer motivatie en meer energie in plaats van afleidingen, demotivatie en ziekteverzuim.
– Optimaal benutten van kwaliteiten, kracht en potentieel van medewerkers in plaats van capaciteitsverspilling, uitval en vertrek van medewerkers.

Kortom: duurzame verbetering van resultaten!

Hoe het werkt
Een concreet waarneembare weergave hoe de energie van het team zich verhoudt met betrekking tot maximaal 6 gekozen onderwerpen:
– waaraan ontleent het team energie?
– waar kan winst behaald worden?
– wat moet aangepakt worden en met welke prioriteit?

Klik Brochure Spectrum Traject® IP 19092017 om de brochure te downloaden.

Bekijk de video om te zien hoe Jouke’s energie wordt gemeten op het onderwerp ‘Balans werk en privé’.