(+31) 76 572 02 87 info@improvementprofs.com

IMPACT-Decisionmodel®

Beschrijving
Een krachtig, wetenschappelijk onderbouwd gespreksmodel voor invloed op besluitvorming op een prettige manier.

Hoe beter uw medewerkers begrijpen hoe mensen tot een besluit komen en wat hen ècht motiveert om zaken te veranderen, iets aan te nemen of te kopen, hoe groter de kans is, dat zij de ander meekrijgen.

Het IMPACT-Decisionmodel® (ID-model®) toont het beslisproces dat zich afspeelt in het hoofd van de ander. Hierdoor staat letterlijk de ander centraal! Daarnaast toont het model krachtige strategieën om de gesprekspartner te helpen, gemakkelijker tot een (koop) besluit te komen. De beginletters van het woord “IMPACT” representeren elk de naam van één van de strategieën.

Wat het model toont
Het IMPACT-Decisionmodel® toont:

– Zes herkenbare vragen die mensen zichzelf, bewust of onbewust stellen tijdens een beslisproces

– Zes strategieën om de ander gemakkelijker te laten besluiten

– De benodigde acties bij elke strategie

– Welke Mindset van de verkoper of manager het meest ondersteunend is

Toepassingsmogelijkheden van het IMPACT-Decisionmodel®
Het ID-model® geldt voor alle te nemen besluiten. Gebruikmaking van het ID-model® is effectief als u de ander op een prettige manier mee wilt krijgen, zodat deze kiest voor uw product, dienst, idee, voorstel, uw advies opvolgt, feedback ter harte neemt etcetera.

Het ID-model® is derhalve goed toepasbaar:

– In zakelijke gesprekken (verkoop-, advies-, coaching-, functionerings-, beoordelingsgesprekken)

– In presentaties (persoonlijke- of videopresentaties)

– In geschreven teksten (offertes, beleidsvoorstellen, adviesnotities, pleitnota’s in de advocatuur en reclame-uitingen)

Het IMPACT-Decisionmodel® vormt in zijn geheel of deels, een belangrijk onderdeel van de sales- en managementtrainingen.

IMPACT-Decisionmodel® in diverse talen beschikbaar
Het ID-model® en de daarbij behorende trainingen zijn op dit moment beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Arabisch. Dit is met name interessant wanneer u internationale vestigingen heeft en het spreken van 1 gemeenschappelijke ‘taal’ wenselijk is.